Ved Treriksrøysa, der Sverige, Finland og Norge møtes. i bakgrunnen Parastinden.

Ved Treriksrøysa, der Sverige, Finland og Norge møtes. i bakgrunnen Parastinden.

Signaldalselva har sitt utspring her ved vannskillet ved Golda og ved Kitdalsvatnene litt lenger nord-nordvest.

Her ved grenserøysa møtes Finland, Sverige og Norge. Treriksrøysa er et populært mål for turister. Fra finsk side organiseres det skyss over Kilpisjärvi i sommersesongen, og etter en god halvtimes båttur er det bare 20 minutter å gå til røysa.

2. september 1993 ble Nordkalottruta (en turled gjennom Finland, Sverige og Norge) åpna, og da var flere hundre mennesker samla her. Det norske og det svenske kongeparet og det finske presidentparet var tilstede ved åpninga .