Sangsvanene er her

Det her sangsvaneparet har oppholdt seg på Luhpputjønna/Gustavtjønna i fleire dager. Kanskje er det det samme paret som var her i fjor. Og året før det. Ifølge Store norske leksikon har den norske hekkebestanden økt i løpet av de siste par tiårene. Norsk Ornitologisk Forening har estimert dagens hekkebestand til Les mer…