Raset

Hør tidsvitner fortelle om tusenårs-raset fra Polvartinden 26. juni 2008.

Evakuering

Sigmund Fossen var 10 år evakueringshøsten. I dette intervjuet forteller han om turen fra Signaldalen til Tromsø.